Predstavitev

Glavna dejavnost društva je omogočanje občanom Mozirja rekreacijo na igriščih v Lokah ter v športni dvorani na trgu. Skrbimo, da so igrišča vseskozi urejena. Organiziramo ligo malega nogometa (Tolkec liga), letno košarkarsko ligo, turnir obojke na mivki, inline turnir. Sodelujemo pri različnih projektih kot so: septembrski maraton (Celje-Logarska), čistilne akcije, delovne akcije… Vsako leto organiziramo kresovanje ob 1. maju. Skrbimo tudi za našo mladino, ki ji v zimskem času omogočimo telovadbo v naši telovadnici ter učenje različnih iger z žogo.

Robert Klemenak, predsednik ŠD Mozirje

Zgodovina Športnega društva Mozirje

Začetki segajo v leto 1882 ko je bilo ustanovljeno v Mozirju prvo sokolsko društvo na Štajerskem Savinjski sokol. Leta 1881 so se zbrali mozirski rodoljubi Jože Lipold, Anton Goričar, Josip Pirš, Ivan Vrankovič, Jakob Škoflek in Ivan Klemenak ter okrajni tajnik Ivan Gabršek, Franc Šestak z Vranskega, Josip Pauer, Prislan in Puncer iz Braslovč ter ustanovili pripravljalni odbor. Ta je sestavil pravila, ki jih je cesarska namestija v Gradcu odobrila 29. maja 1882, ustanovni občni zbor je bil 8. septembra istega leta. Tako je bil ustanovljen Savinjski Sokol, ki naj bi zajel ves Savinjski okraj, skupaj s Celjem in Šoštanjem. ....

¬ PREBERI VEČ O TEM

Člani upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije


Upravni odbor ŠD: Predsednik: Robert Klemenak
  Roman Vodlak
  Robert Brezovnik
  Rok Klemenak
  Vito Mihalinec
  Mitja Poličnik
  Pavla Trogar
  David Zadravec
  Alojz Rebič
  Denis Dolšak
  Jani Janko
  Bine Repše

Nadzorni odbor: Predsednik: Matija Blagojevič
  Iztok Benetek
  Marija Marolt

Disciplinska komisija: Predsednik: Vinko Matjaž
  Marinka Mavrič
  Vinko Tevč

Featured Image

Kontaktni podatki

Športno društvo Mozirje, Na trgu 20, 3330 Mozirje
E-mail: sdmozirje@gmail.com
E-naslov: http://www.sd-mozirje.org/
TTR: 03117-1000006702 pri SKB d.d. Ljubljana
Davčna številka: 94118027