Predstavitev

V ŠD Mozirje je vključenih 57 članic rekreativk. Z rekreacijo smo pričele leta 1977. Rekreiramo se enkrat tedensko v telovadnici Športnega društva, telovadba se izvaja starosti primerno. Vaje izvajamo na ponjavah, uporabljamo pa tudi drobne rekvizite palice, kije, žoge in kolebnice. Rekreiramo se tudi s pohodi v okolici Mozirja in z organiziranimi izleti po Sloveniji.


Izlet na Šmartinsko jezero

Obiskale so nas rekreativke ŠD Ljubljana narodni dom, mi smo obiskale rekreativke Maribor-Pobrežje ob 75 letnici obstoja njihovega društva.
Poskrbljeno je tudi za sprostitev, kajti med nami je nekaj duhovitih članic, ki poskrbijo za dobro razpoloženje.
V tridesetletnem delovanju skupine pišemo kroniko in precej je tudi slikovnega gradiva.

Če gledamo zgodovino društva v Mozirju, smo lahko ponosni na naše prednike, ki so že leta 1882 ustanovili telovadno organizacijo Sokol. Ponosni smo, da smo drugo društvo v Sloveniji, ki je čutilo potrebo po ustanovitvi in pokazali zavednost prebivalcev Mozirja.

Tradicija je, in upam, da bo tudi bodočim generacijam za zgled.

Featured Image

Kontaktni podatki

Športno društvo Mozirje, Na trgu 20, 3330 Mozirje
E-mail: sdmozirje@gmail.com
E-naslov: http://www.sd-mozirje.org/
TTR: 03117-1000006702 pri SKB d.d. Ljubljana
Davčna številka: 94118027